(Beroeps-) ethiek

Rotary is ontstaan vanuit de behoefte aan ethiek in de professionele sfeer. Beroepsethiek en integriteit zijn belangrijke kenmerken. Vandaag is de boodschap meer dan ooit eerlijk zaken te doen en collega’s hiervoor te motiveren. Ethiek verdient als centraal thema van de Rotary de nodige aandacht; wij raden aan om jaarlijks één vergadering aan ethiek te besteden.

 • Spreker uitnodigen
 • Getuigenis van een lid
 • Debat over een reëel onderwerp, bijv: ambachtelijke zone uitbreiden, werkgelegenheid versus rust in een aanpalende woonzone.
Zie verder voor de nodige documenten om dat te organiseren.

Bij selectie van nieuwe leden waken de peters op de onbesprokenheid van het kandidaat-lid

 • Aanvaardingscommissie: Normen op ethisch vlak verhogen bij intrede verdient de voorkeur.
 • Peterschap
 • Een voorstel tot sensibiliseren rond ethiek zou een actie over het peterschap kunnen zijn. Een rollenspel als werkvorm is ludiek en laagdrempelig
 • Duidelijk meedelen bij intronisatie door de voorzitter

Richt zelf een debatavond of workshop in

De districtscommissie 'Beroepsactie en Ethiek' heeft een aantal zaken voor u voorbereid, zodat u zelf in uw club een ethiek-workshop kan organiseren:

LinksHulp

We verwijzen naar de leden van de districtscommissie 'Beroepsactie en Ethiek' die u graag zullen helpen:

 • Christian Agneessens (voorzitter) Rc Deinze
 • Wouter Beel Rc Gent Noord
 • Annick Van Rossem Rc Nieuwpoort Westhoek
 • André Berkvens Rc Gent-Prinsenhof
 • Yves Fassin Rc Gent-Zuid
 • Jean Marie Vanduyfhuys Rc Deinze
 • Johan Vanmarcke Rc Diksmuide-Westkust
 • Dominique Dopchie Rc Tournai Haut Escaut