Dreamday

De DREAM Day is een nationale ontmoetingsdag tussen jongeren van 16-19 jaar en gemotiveerde professionals. Gedurende een tweetal uur gaan zij een interactief gesprek aan, op de werkplek van de getuige of op school. Een verrijkende ontmoeting voor beide partijen!

DREAM DAY is geen initiatief van Rotary, maar past perfect in de doelstelling om onze beroep ten dienste te stellen van de maatschappij. Het is een “gemakkelijk” alternatief voor het beroepenforum.

Het doel is relevant: de jongere kan op basis van de ontmoeting met de gepassioneerde getuige beter kiezen wat hij/zij gaat studeren. De jongere heeft betere informatie om zich professioneel te oriënteren. Het helpt hem/haar effectief in de beroeps- en studiekeuze. De jongere wordt aan het denken/dromen gezet!

Acties

Stimuleer de individuele (beroepsactieve) leden om zich als getuige in te schrijven op onderstaande website. Van je gegevens wordt een individuele fiche opgesteld, zodat een klas je kan kiezen om je te ontmoeten. Wanneer je door een klas gecontacteerd wordt, kom je overeen om de klas ofwel op je werkplek, ofwel op de school te ontmoeten. Niet alle getuigen worden ieder jaar gecontacteerd... Sommige beroepen of bedrijven zijn aantrekkelijker dan andere?

Referentie(s)

Tip(s)

Geef het initiatief extra bekendheid door er een persmoment aan te koppelen